ประกาศงดรับสมาชิกวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2022-03-03

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นวารสารในรูปแบบออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงของดรับสมาชิกวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป