สวมหน้ากาก อย่าการ์ดตก

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 (กันยายน-ธันวาคม 2563)

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

References

1. Nowicki S. Choice or Chance: Understanding your locus of control and why it matters. New York: Prometheus Books; 2016.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-06