การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย

  • ณัฐจารีย์ เถื่อนยืนยงค์
  • อะเคื้อ อุณหเลขกะ
  • วันชัย มุ้งตุ้ย
Keywords: การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, สถานสงเคราะห์คนชรา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30
Section
บทความวิจัย