การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม

Authors

  • ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

Keywords:

ให้การปรึกษา, การปรับความคิดและพฤติกรรม

Abstract

          การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาภายใต้สัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบำบัด ความไว้วางใจ และ การยอมรับ ผู้ให้การปรึกษามีบทบาทในการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจชัดเจนในปัญหาของตนเอง และวิธีการที่เขาจะแก้ปัญหาและอยู่กับปัญหาที่อาจจะยังแก้ไขไม่ได้ พยาบาลวิชาชีพมีความรับผิดชอบโดยตรงในงานการให้การปรึกษาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล เช่นในผู้ที่มีปัญหาความซึมเศร้า การใช้สุราและสารเสพติด เป็นต้น ทั้งกลุ่มคนต่างประเทศและคนไทย

Downloads

Published

2015-11-30

How to Cite

ต๊ะปินตา ด. (2015). การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม. Nursing Journal CMU, 42, 205–213. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/57278