อาจารย์พยาบาล: ความท้าทายต่อสมรรถนะส่วนบุคคล

Authors

  • สุพิศ รุ่งเรืองศรี
  • อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

Keywords:

อาจารย์พยาบาล, สมรรถนะส่วนบุคคล

Downloads

Published

2015-11-30

How to Cite

รุ่งเรืองศรี ส., & สงวนศิริธรรม อ. (2015). อาจารย์พยาบาล: ความท้าทายต่อสมรรถนะส่วนบุคคล. Nursing Journal CMU, 42, 214–220. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/57281