ปัญหาที่พบบ่อยของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Main Article Content

Apichart Chittacharoen

Abstract

ปัจจุบันพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ในทางการแพทย์ควรจะต้องทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในมาดาที่เป็นวัยรุ่น โดยปัญหาที่พบบ่อยในมารดาที่เป็นวัยรุ่นหลังการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะซีด ภาวะขาดสารอาหาร การดูแลตัวเองและทารกแรกเกิด และปัญหาการคุมกำเนิด การวางแผนการมีบุตรในครรภ์ต่อไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ได้ให้คำแนะนำและรักษาแก่มารดาที่เป็นวัยรุ่น ภายหลังการคลอดได้อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่มารดาที่เป็นวัยรุ่น


 

Article Details

How to Cite
Chittacharoen, A. (2013). ปัญหาที่พบบ่อยของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. Ramathibodi Medical Journal, 36(1), 84–85. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/102122
Section
Special Articles