การวิจารณ์ผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยปัญหาของนักรังสีการแพทย์ต่อการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเด็กที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

Suphaneewan Jaovisidha

Abstract

นักรังสีการแพทย์พบปัญหาในการถ่ายภาพรังสีทรวงอกมากที่สุดในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปถึง 4 ปี โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือการที่เด็กดิ้นและไม่อยู่นิ่ง ส่วนผู้ปกครองหรือญาติเด็ก ทำให้เกิดปัญหาในระดับปานกลางถึงมาก โดยปัญหาเกิดจากความกังวลของผู้ปกครองเอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการนั้นคือ ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการผู้ป่วยรายต่อไป และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานนั้น พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และเป็นความรู้สึกที่ว่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอกของเด็กเป็นงานที่ยุ่งยาก

Article Details

How to Cite
Jaovisidha, S. (2013). การวิจารณ์ผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยปัญหาของนักรังสีการแพทย์ต่อการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเด็กที่โรงพยาบาลรามาธิบดี. Ramathibodi Medical Journal, 36(4), 241–242. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/117573
Section
Editor's Note

References

The National Research Council of Thailand. Positioning and Immobilization Device for Infant Chest Radiography. Available at https://i4biz.nrct.go.th/NRCT_PLATINUM58/home/show_product.php?research_id=1759.

Hanpanich P, Kheonkaew B, Kumkantee S, et al. Chest X-ray equipment giraffe’s model. Srinagarind Med J. 2011;26(3):163-167.

Fuller MJ. Notes on Pediatric chest radiography. Available at: https://www.wikiradiography.com.

Joseph Jr N. Film Critique – Part 1: Chest. Online Radiography Continuing Education for Radiologi X ray Technologist. Available at https://www.gotoknow.org.

https://www.gotoknow.org/posts/403985.

Hanpanich P, Kheonkaew B, Kumkantee S, et al. Panda’ model for children of the chest X-ray equipment. Srinagarind Med J. 2013;28(1):2-8.

Frush DP, Donnelly LF, Chotas HG. Contemporary pediatric thoracic imaging. AJR Am J Roentgenol. 2000;175(3):841-851.

Chest X-ray for children. Children’s Hospital of Pittsburgh. Available at https://www.chp.edu/CHP/chest+xrays.