Caring Falling Elderly Patients in Primary Care

Main Article Content

Chitima Boongird
Trirat Jarutach

Abstract

ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาการหกล้มรวมถึงการให้ความสำคัญในผู้สูงอายุยังไม่เพียงพออยู่ค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การหกล้มมีทั้งเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและไม่รุนแรง การหกล้มเปรียบได้กับสัญลักษณ์ที่บอกว่า ผู้สูงอายุรายนั้นน่าจะมีปัญหาภายในที่นำไปสู่การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ในความเป็นจริงมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่หกล้มแล้วไม่ได้มารายงานให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะถ้าหกล้มนั้นไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ถามเรื่องการหกล้มของผู้ป่วยในระหว่างการติดตามการรักษา นอกจากนั้น แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเมื่อมีการหกล้มและบาดเจ็บมักมุ่งให้ความสนใจเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บจากการหกล้มและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้มองหาสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้มเพื่อนำไปสู้การป้องกันการหกล้มที่อาจเกิดขึ้นได้อีก การค้นหาสาเหตุและวางแผนการป้องกันการหกล้มต้องอาศัยความเข้าใจในตัวผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวอย่างแท้จริง แพทย์ดูแลจึงสามารถสร้างที่จะวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


มีข้อมูลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวถึง ขบวนการบรรเทาปัญหาในหลายๆ ปัจจัย (Multi-factorial intervention) คือ การเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวให้เกิดความจริง ทั้งในส่วนการลดยาระงับประสาทหรือยาอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น การทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสม และการเข้าไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยในกลุ่มที่มีปัญหาในการเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ สามารถช่วยลดการหกล้มได้อย่างมีนัยสำคัญ


การเห็นผู้สูงอายุที่ล้มแล้วล้มอีกนั้น เห็นได้ว่าเป็นความทุกข์ระทมที่ผู้สูงอายุหลายคนเก็บไว้หรือแม้แต่บางครอบครัวรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ซึ่งแท้จริงมีความสำคัญมากที่การแก้ปัญหานั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกัน บอกเล่าเรื่องราวให้แพทย์ได้รับทราบ แพทย์และบุคลากรเห็นว่าต้องหาสาเหตุ และเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาหรือแก้ไขปัจจัยต่างๆ ให้ดีขึ้นเห็นได้จริง ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญเช่นกัน ก็จะเกิดความต่อเนื่องในการสร้างเกิดการตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน เพื่อป้องกันการหกล้มเหมือนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง ก็จะพบได้ว่า แท้จริงแล้วเรื่องนี้ทุกคนทำให้ปัญหาน้อยลงและบรรเทาลงได้

Article Details

How to Cite
Boongird, C., & Jarutach, T. (2019). Caring Falling Elderly Patients in Primary Care. amathibodi edical ournal, 35(2), 150-158. etrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/120390
Section
Special Articles

References

Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ, Dallosso H, Ebrahim SB, Arie TH, et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Ageing. 1988;17(6):365-72. doi:10.1093/ageing/17.6.365.

Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988;319(26):1701-7. doi:10.1056/NEJM198812293192604.

Rubenstein LZ, Josephson KR, Robbins AS. Falls in the nursing home. Ann Intern Med. 1994;121(6):442-51. doi:10.7326/0003-4819-121-6-199409150-00009.

Sattin RW, Lambert Huber DA, DeVito CA, Rodriguez JG, Ros A, Bacchelli S, et al. The incidence of fall injury events among the elderly in a defined population. Am J Epidemiol. 1990;131(6):1028-37. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a115594.

Dunn JE, Rudberg MA, Furner SE, Cassel CK. Mortality, disability, and falls in older persons: the role of underlying disease and disability. Am J Public Health. 1992;82(3):395-400. doi:10.2105/ajph.82.3.395.

Jitapunkul S, Songkhla MN, Chayovan N, Chirawatkul A, Choprapawon C, Kachondham Y, et al. Falls and their associated factors: a national survey of the Thai elderly. J Med Assoc Thai. 1998;81(4):233-42.

Assantachai P, Praditsuwan R, Chatthanawaree W, Pisalsarakij D, Thamlikitkul V. Risk factors for falls in the Thai elderly in an urban community. J Med Assoc Thai. 2003;86(2):124-30.

Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk factors for falls in a community-based prospective study of people 70 years and older. J Gerontol. 1989;44(4):M112-7. doi:10.1093/geronj/44.4.m112.

Goldberg A, Alexander NB. Chapter 18: Gait and Mobility. In: Ham RJ, Sloane P, Bernard M, eds. Primary Care Geriatrics: a Case-Based Approach. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier; 2007:253-62.

Jahn K, Andreas Z, Roman S. Gait disturbances in old age. Dtsch Arztebl Int. 2010;107(17): 306-16. doi:10.3238/arztebl.2010.0306.

Schneider DC, Mader SL. Chapter 21: Falls. In: Ham RJ, Sloane P, Bernard M, eds. Primary Care Geriatrics: a Case-Based Approach. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier; 2007:291-305.

Jensen J, Nyberg L, Gustafson Y, Lundin-Olsson L. Fall and injury prevention in residential care--effects in residents with higher and lower levels of cognition. J Am Geriatr Soc. 2003;51(5):627-35. doi:10.1034/j.1600-0579.2003.00206.x.

Siriphanit B. Thai Elderly. Bangkok: Mor Chao Ban Press; 1999.

Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-8. doi:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x.

Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000;80(9):896-903.

Ganz DA, Alkema GE, Wu S. It takes a village to prevent falls: reconceptualizing fall prevention and management for older adults. Inj Prev. 2008;14(4):266-71. doi:10.1136/ip.2008.018549.

Gates S, Fisher JD, Cooke MW, Carter YH, Lamb SE. Multifactorial assessment and targeted intervention for preventing falls and injuries among older people in community and emergency care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008;336(7636):130-3. doi:10.1136/bmj.39412.525243.BE.

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD007146. doi:10.1002/14651858.CD007146.pub2.

Jarutach T. Recommendations for environmental and residential design guidelines for older people. Department of Housing, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. https://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160906103629_1.pdf.

Eliopoulos C. Gerontological Nursing. 4th ed. Philadelphia: Lippincott; 1997.

Shaw FE, Bond J, Richardson DA, Dawson P, Steen IN, McKeith IG, et al. Multifactorial intervention after a fall in older people with cognitive impairment and dementia presenting to the accident and emergency department: randomised controlled trial. BMJ. 2003;326(7380):73. doi:10.1136/bmj.326.7380.73.

Mahoney JE, Shea TA, Przybelski R, Jaros L, Gangnon R, Cech S, et al. Kenosha County falls prevention study: a randomized, controlled trial of an intermediate-intensity, community-based multifactorial falls intervention. J Am Geriatr Soc. 2007;55(4):489-98. doi:10.1111/j.1532-5415.2007.01144.x.