The Focused Assessment with Sonography in Trauma

Main Article Content

Thidathit Prachanukool
Yuwares Sittichanbuncha
Rapeepron Rojseangroeng

Abstract

FAST ย่อมาจาก The Focused Assessment with Sonography in Trauma จุดประสงค์เพื่อตรวจหาของเหลวในตำแหน่งที่ไม่ควรตรวจพบในภาวะปกติในร่างกาย ได้แก่ ในช่องท้อง ในเยื่อหุ้มหัวใจและในช่องปอด ซึ่งการตรวจพบของเหลวในตำแหน่งเหล่านี้ ทำให้สามารถคาดได้ว่ามีอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บในตำแหน่งนั้นๆ และของเหลวที่ตรวจพบจากอัลตราซาวด์นี้ อาจเป็นได้ทั้งเลือด ปัสสาวะ ของเหลวในทางเดินอาหารหรือน้ำคร่ำจากการตั้งครรภ์


ข้อดี คือมีความแม่นยำไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดสามารถทำได้ข้างเตียงผู้ป่วยและพกพาเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 2-4 นาที ราคาไม่แพง และผู้ทำสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่เป็นข้อห้ามหรือข้อควรระวังในผู้ตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ นอกจากนี้การตรวจไม่ก่อให้เกิดสารที่อันตรายหรือสารรังสีตกค้าง สำหรับข้อเสียของการตรวจพบของเหลวนี้ ไม่สามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงของการบาดเจ็บได้ ความแม่นยำของการตรวจขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจ ในบางภาวะอาจทำให้ตรวจและแปลผลลำบากในผู้ป่วยที่รูปร่างอ้วน มีลมในทางเดินอาหารมาก มี ascites หรือมี subcutaneous emphysema และไม่สามารถประเมินการบาดเจ็บของลำไส้ อวัยวะในส่วน retroperitoneum และกะบังลมปอดได้

Article Details

How to Cite
Prachanukool, T., Sittichanbuncha, Y., & Rojseangroeng, R. (2012). The Focused Assessment with Sonography in Trauma. Ramathibodi Medical Journal, 35(3), 223–237. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/135210
Section
Review Articles

References

Ma OJ, Mateer JR. Emergency Ultrasound. New York, NY: McGraw-Hill; 2003.

Heller M, Jehle D. Ultrasound in Emergency Medicine. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1995.

Rosen C. Ultrasound in Emergency Medicine. Emerg Med Clin North Am. 2004;22(3)3:581-844.

Simon B, Snoey E. Ultrasound in Emergency and Ambulatory Medicine. St. Louis, MO: Mosby; 1997.

Tempkin BB. Ultrasound Scanning: Principles and Protocols. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1993.

Brenchley J, Walker A, Sloan JP, Hassan TB, Venables H. Evaluation of focussed assessment with sonography in trauma (FAST) by UK emergency physicians. Emerg Med J. 2006;23(6):446-8.

Gaarder C, Kroepelien CF, Loekke R, Hestnes M, Dormage JB, Naess PA. Ultrasound performed by radiologists-confirming the truth about FAST in trauma. J Trauma. 2009;67(2):323-7. doi:10.1097/TA.0b013e3181a4ed27.

Brooks A, Davies B, Smethhurst M, Connolly J. Prospective evaluation of non-radiologist performed emergency abdominal ultrasound for haemoperitoneum. Emerg Med J. 2004;21(5):580-1.

Salen PN, Melanson SW, Heller MB. The focused abdominal sonography for trauma (FAST) examination: considerations and recommendations for training physicians in the use of a new clinical tool. Acad Emerg Med. 2000;7(2):162-8.

American College of Emergency Physicians. ACEP emergency ultrasound guidelines–2001. Ann Emerg Med. 2001;38:470-481. doi:10.1016/S0196-0644(01)70030-3.

Simon BC, Paolinetti L. Ultrasound in Emergency Medicine: Two cases where bedside ultrasound was able to distinguish pulmonary bleb from pneumothorax. https://www.ultrasoundleadershipacademy.com/wp-content/uploads/2014/01/The_Journal_of_emergency_medicine_2005_Simon.pdf.

Schwartz DT. Emergency Radiology: Case Studies. New York: McGraw-Hill; 2008.

Gillman LM, Ball CG, Panebianco N, Al-Kadi A, Kirkpatrick AW. Clinician performed resuscitative ultrasonography for the initial evaluation and resuscitation of trauma. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009;17:34. doi:10.1186/1757-7241-17-34.

Academic Emergency Medicine (AEM). www.aemj.org/cgi/content/Full/J.aem.2007.01.009/DC1.

Geeraerts T, Chhor V, Cheisson G, Martin L, Bessoud B, Ozanne A, et al. Clinical review: initial management of blunt pelvic trauma patients with haemodynamic instability. Crit Care. 2007;11(1):204.

Clinical Guideline for Trauma Patients with Potential Blunt Abdominal Injury. Published March 2007.

Tsui CL, Fung HT, Chung KL, Kam CW. Focused abdominal sonography for trauma in the emergency department for blunt abdominal trauma. Int J Emerg Med. 2008;1(3):183-7. doi:10.1007/s12245-008-0050-2.

Radwan MM. Abu-Zidan FM. Focussed Assessment Sonograph Trauma (FAST) and CT scan in blunt abdominal trauma: surgeon's perspective. Afr Health Sci. 2006;6(3):187-90. doi:10.5555/afhs.2006.6.3.187.

Tayal VS, Beatty MA, Marx JA, Tomaszewski CA, Thomason MH. FAST (focused assessment with sonography in trauma) accurate for cardiac and intraperitoneal injury in penetrating anterior chest trauma. J Ultrasound Med. 2004;23(4):467-72. doi:10.7863/jum.2004.23.4.467.

McGahan JP, Richards J, Gillen M. The focused abdominal sonography for trauma scan: pearls and pitfalls. J Ultrasound Med. 2002;21(7):789-800. doi:10.7863/jum.2002.21.7.789.

McGahan JP, Richards J, Fogata ML. Emergency ultrasound in trauma patients. Radiol Clin North Am. 2004;42(2):417-25. doi:10.1016/j.rcl.2003.12.005.

Kendall JL, Faragher J, Hewitt GJ, Burcham G, Haukoos JS. Emergency Department Ultrasound Is not a Sensitive Detector of Solid Organ Injury. West J Emerg Med. 2009;10(1):1-5.

Stengel D, Bauwens K, Sehouli J, Porzsolt F, Rademacher G, Mutze S, et al. Systematic review and meta-analysis of emergency ultrasonography for blunt abdominal trauma. Br J Surg. 2001;88(7):901-12.

Schnüriger B, Kilz J, Inderbitzin D, Schafer M, Kickuth R, Luginbühl M, et al. The accuracy of FAST in relation to grade of solid organ injuries: a retrospective analysis of 226 trauma patients with liver or splenic lesion. BMC Med Imaging. 2009;9:3. doi:10.1186/1471-2342-9-3.

Wang RF, Chong CF, Hsu HT, Wang TL, Chen CC. Mesenteric injury caused by minor blunt abdominal trauma. Emerg Med J. 2006;23(4):e27.

Levy JA, Noble VE. Bedside ultrasound in pediatric emergency medicine. Pediatrics. 2008;121(5):e1404-12. doi:10.1542/peds.2007-1816.

Kirkpatrick AW, Ball CG, D'Amours SK, Zygun D. Acute resuscitation of the unstable adult trauma patient: bedside diagnosis and therapy. Can J Surg. 2008;51(1):57-69.

Atkinson P, Addenbrooke's Hospital. Cambridge, January 2008.

Kirkpatrick AW, Sirois M, Laupland KB, Goldstein L, Brown DR, Simons RK, et al. Prospective evaluation of hand-held focused abdominal sonography for trauma (FAST) in blunt abdominal trauma. Can J Surg. 2005;48(6):453-60.

Kirkpatrick AW, Simons RK, Brown DR, Ng AK, Nicolaou S. Digital hand-held sonography utilised for the focused assessment with sonography for trauma: a pilot study. Ann Acad Med Singapore. 2001;30(6):577-81.

Nelson BP, Chason K. Use of ultrasound by emergency medical services: a review. Int J Emerg Med. 2008;1(4):253-9. doi:10.1007/s12245-008-0075-6.

Strode CA, Rubal BJ, Gerhardt RT, Christopher FL, Bulgrin JR, Kinkler ES Jr, et al. Satellite and mobile wireless transmission of focused assessment with sonography in trauma. Acad Emerg Med. 2003;10(12):1411-4.

Ashar T. Introduction to emergency ultrasound. Israeli J Emer Med. 2005;5(4):40-8.

Beck-Razi N, Fischer D, Michaelson M, Engel A, Gaitini D. The utility of focused assessment with sonography for trauma as a triage tool in multiple-casualty incidents during the second Lebanon war. J Ultrasound Med. 2007;26(9):1149-56. doi:10.7863/jum.2007.26.9.1149.