การใช้อุปกรณ์พยุงช่องคลอดในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Vaginal pessary)

Main Article Content

Somkiat Sitavarin

Abstract

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่พบในสตรีหมดระดู ซึ่งอาจพบร่วมกับความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น อาการปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะราด ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะพบสูงขึ้นในสตรีไทย เนื่องจากสตรีไทยวัยหมดระดูมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น และมีความสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเองมกขึ้น แนวทางการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Pelvic organ prolapses) ซึ่งมีหรือไม่มีอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย มี 2 แนวทางคือ แบบผ่าตัดและแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งทั้งสองวิธีทำไปร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic floor exercises) การรักษาแบบไม่ผ่าตัดใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัด กลัวการผ่าตัด มีโรคทางอายุรกรรมหรือสภาพร่างกาบไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอ มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด หรือวางยาสลบ ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของการรักษาด้วยอุปกรณ์พยุงช่องคลอดในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Vaginal pessary) คือ กรณีที่ช่องเชิงกรานด้านหลังหย่อนและกว้างมาก และกรณีที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนรุนแรง

Article Details

How to Cite
Sitavarin, S. (2012). การใช้อุปกรณ์พยุงช่องคลอดในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Vaginal pessary). Ramathibodi Medical Journal, 35(4), 340–345. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/135520
Section
Review Articles

References

Viera AJ, Larkins-Pettigrew M. Practical use of the pessary. Am Fam Physician. 2000;61(9):2719-26, 2729.

Pott-Grinstein E, Newcomer JR. Gynecologists' patterns of prescribing pessaries. J Reprod Med. 2001;46(3):205-8.

Zeitlin MP, Lebherz TB. Pessaries in the geriatric patient. J Am Geriatr Soc. 1992;40(6):635-9. doi:10.1111/j.1532-5415.1992.tb02118.x.

Deger RB, Menzin AW, Mikuta JJ. The vaginal pessary: past and present. Postgrad Obstet Gynecol 1993;13:1-6.

Handa VL, Jones M. Do pessaries prevent the progression of pelvic organ prolapse? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2002;13(6):349-52. doi:10.1007/s001920200078.

Cundiff GW, Weidner AC, Visco AG, Bump RC, Addison WA. A survey of pessary use by members of the American urogynecologic society. Obstet Gynecol. 2000;95(6 Pt 1):931-5.

Sitavarin S, Wattanayingcharoenchai R, Manonai J, Sarit-apirak S, Chittacharoen A. The characteristics and satisfaction of the patients using vaginal pessaries. J Med Assoc Thai. 2009;92(6):744-7.

Persu C, Chapple CR, Cauni V, Gutue S, Geavlete P. Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) - a new era in pelvic prolapse staging. J Med Life. 2011;4(1):75-81.

Wu V, Farrell SA, Baskett TF, Flowerdew G. A simplified protocol for pessary management. Obstet Gynecol. 1997c;90(6):990-4.

Sulak PJ, Kuehl TJ, Shull BL. Vaginal pessaries and their use in pelvic relaxation. J Reprod Med. 1993;38(12):919-23.

Clemons JL, Aguilar VC, Tillinghast TA, Jackson ND, Myers DL. Patient satisfaction and changes in prolapse and urinary symptoms in women who were fitted successfully with a pessary for pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(4):1025-9. doi:10.1016/j.ajog.2003.10.711.

Donnelly MJ, Powell-Morgan S, Olsen AL, Nygaard IE. Vaginal pessaries for the management of stress and mixed urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2004;15(5):302-7. doi:10.1007/s00192-004-1163-7.

Davila GW, Ostermann KV. The bladder neck support prosthesis: a nonsurgical approach to stress incontinence in adult women. Am J Obstet Gynecol. 1994;171(1):206-11.

Davila GW, Neal D, Horbach N, Peacher J, Doughtie JD, Karram M. A bladder-neck support prosthesis for women with stress and mixed incontinence. Obstet Gynecol. 1999;93(6):938-42.