กลุ่มอาการวัยทอง และการรักษาโดยการแพทย์แผนไทย

Main Article Content

Verasing Muangman

Abstract

การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ไทยเดิมหรืการแพทย์แผนโบราณ มีองค์ประกอบของการปรับสมดุลของธาตุ ซึ่งร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อเกิดขาดความสมดุล จะเกิดอาการธาตุหย่อน กำเริบ และพิการตามความรุนแรง การปรับสมดุลมุ่งหมายป้องกันไม่ให้เกิดโรค และหากเกิดก็รักษาให้ทุเลา ซึ่งการรักษาประกอบด้วย การกินอาหารตามธาตุ การฝึกจิต การออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม การนวดตัว นวดน้ำมันการอบ ประคบ และการล้างพิษออกจากร่างกาย รวมทั้งทำการต่างๆให้คงสภาพสมดุลของกายไว้ให้ได้ มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อบำบัด ซึ่งสมุนไพรนั้น มีทั้งสมุนไพรเดี่ยวและเป็นตำรับ มุ่งที่ปรับธาตุให้สมดุล และมีรายละเอียดในการใช้ที่ต้องพิจารณารักษาไปตามกลุ่มอาการซึ่งในแง่ของขนาดของยา และวิธีใช้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องค้นหาต่อไป รวมทั้งการเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน เช่น การใช้ความรู้ทางแพทย์แผนปัจจุบันในการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ค่าน้ำย่อยในตับ (SGOT, SGPT) เป็นต้น

Article Details

How to Cite
Muangman, V. (2010). กลุ่มอาการวัยทอง และการรักษาโดยการแพทย์แผนไทย. Ramathibodi Medical Journal, 33(1), 42–46. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/138356
Section
Special Articles