การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Main Article Content

Sanya Patrachai

Abstract

เป็นเวลานับล้านปีตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้ ที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองมาโดยตลอด ไม่มีข้อสงสัยในอดีตว่าจะมีอาหารใดมาทดแทนนมแม่ได้ ในบางวัฒนธรรมมีการใช้แม่นมมาช่วยแม่จริงในการเลี้ยงทารก แต่ก็เป็นการปฏิบัติในส่วนน้อย นมแม่เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมระหว่างแม่และลูกที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพทารก มีหลักฐานทางการแพทย์แน่นอนว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิดจนถึงอายุหกเตือนเป็นอย่างน้อย มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนพอดีไม่มากไม่น้อยมีภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญในทารก เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร แม่ในอดีตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานนับปี ผู้เขียนได้ดูดนมแม่นานถึงสามปี การได้ดูดนมแม่เป็นเวลานานเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่สุดที่มนุษย์เคยมีมา และไม่มีสิ่งใดมาทดแทนสายสัมพันธ์นี้ได้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม

Article Details

How to Cite
Patrachai, S. (2009). การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. Ramathibodi Medical Journal, 32(1), 1–2. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/153225
Section
Editor's Note

References

U.S. Department of Health & Human Services. Healthy People 2010. ODPHP Website. Available from: https://health.gov/healthypeople. Accessed January 8, 2010.

Kanchana S. Breastfeeding Promotion in Thailand. In: Chitinand S, Chatranon W, Sawasdivorn S, eds. Breastfeeding: Knowledge to Practice. Bangkok: Bangkok Wetchasan Printing House; 2003:331-7. Available from:http://d1.scribdassets.com/docs/i7id0tvwjvwqnzqbwly.pdf?t=1234854016.

Mahidol University. The Baby-Friendly Hospital Initiative. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital; 2004.