กองบรรณาธิการและคณะทำงาน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้นิพนธ์ของบทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1🎊 หลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ และการเปรียบเทียบข้อบ่งใช้ตำรับยากัญชาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนตะวันตกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (ยอดดาวน์โหลด 1,097 ครั้ง) อันดับที่ 2 🎉หลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้มะขามป้อมทางการแพทย์ (ยอดดาวน์โหลด 1,036 ครั้ง) อันดับที่ 3 🎁การใช้ตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบทางการแพทย์แผนไทย: สรรพคุณของกัญชา ตำรับยาที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ หรือตำราทางการแพทย์แผนไทย และการวิเคราะห์โครงสร้างตำรับยา (ยอดดาวน์โหลด 419 ครั้ง)   สำหรับยอดดาวน์โหลดสูงสุดรวม 10 อันดับ คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1323OwA6JRSMWjiWhSoY2VN3QzrguXGxo/view?