ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยผลเลือดการตรวจภาวะติดเชื้อเอชไอวีของสตรีไทย

Main Article Content

ขวัญจิตร เหล่าทอง
เจนจิต ฉายะจินดา
สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย
เพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย์
พรรณราย หนูมา
อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
มานพชัย ธรรมคันโธ

Abstract

Abstract: Factors Influencing HIV Serostatus Disclosure Among Thai Women
Kwanjit Laothong, Chenchit Chayachinda, M.D., Suchittra Pongprasobchai, Piengphen
Thanyatul, Pannarai Nooma, Amphan chalermchockcharoenkit, M.D., Manopchai
Thamkhantho, M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok 10700, Thailand.
Siriraj Med Bull 2018;11(1): 2-8

Objective: To demonstrate the associated factors of self-disclosure of serostatus in Thai women infected with human immunodeficiency virus (HIV).
Methods: The descriptive research was conducted from August 2009 to February 2011. We enrolled 200 Thai women with HIV infection who received the intensive counseling and medical services at the Unit of Infectious Gynaecologic Diseases and Female Sexual Transmitted Diseases (OPD Clinic 309), Department of Obstetrics & Gynaecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. A self-administered questionnaire was used in our study. It consisted of 2 parts: general demographic data and a validated questionnaire on a relationship among the family / couple.
Results: A total of 200 Thai women with HIV infection completed the questionnaire. Most of them were above 30 years old (72%), were married (75%), were living as a couple (91.5%), finished at least junior high school (69.5%). Of the participants, 47% were general employees with the monthly income of THB 10,588. Around half perceived that they were financially insufficient. The duration of acknowledging the HIV blood result longer than 1 year was found in 70% and 63.5% was being on anti-retrovirus drugs. The present study demonstrated that 77.5% of the women in our study disclosed the HIV blood result to the others and mainly to their own husbands (61.5%). Most of the women in our study spent less than 1 month to disclose the HIV blood result. Of all the participants, 70% were among the “fair” family/couple relationship. Good family/ couple relationship was significantly associated with self-disclosure of HIV serostatus (p <0.001).
Conclusion: The good relationship between the family/couple is the paramount factor to disclose the HIV blood result of Thai HIV-infected women to the others, particularly her husband. The Health professionals in this area of interest should apply this finding to the plan of developing proper counseling and management of self-disclosure of HIV serostatus.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เหล่าทอง ข, ฉายะจินดา เ, พงศ์ประสบชัย ส, ธัญญะตุลย์ เ, หนูมา พ, เฉลิมโชคเจริญกิจ อ, ธรรมคันโธ ม. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยผลเลือดการตรวจภาวะติดเชื้อเอชไอวีของสตรีไทย. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Dec. 6];11(1):2-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127550
Section
Original Article