กายภาพบำบัดในโรคปวดพังผืด กล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน

Main Article Content

แสงอรุณ ดังก้อง

Abstract

Physical Therapy Management of Myofascial Pain Syndrome of Upper Trapezius Muscle
Sangarun Dungkong, B.Sc. (Physical Therapy)
Department Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand.
 
Myofascial pain syndrome of the upper trapezius muscle is one of the main causes of neck pain.4 Myofascial
pain symptoms usually involve muscle pain with a specific trigger or tender point. The pain is aggravated by
activity or stress. In addition to the local or regional pain, an untreated and chronic case might lead to symptoms
of depression, fatigue and behavioral disturbances.9 Therefore, the physical therapists should be aware of the
syndrome.

Physical therapy treatment for release pain, stimulation inflammatory process, increase blood circulation,
increase flexibility muscle, increase strengthening muscle, increase a range of motion of the neck and improve
quality of life. At present, there are several ways to treat myofascial pain syndrome e.g. ultrasound therapy,
laser, TENS, hot pack, therapeutic exercise, massage, mobilization, ESWT, ergonomics and adaptive behavior.
The physical therapist should select the most appropriate intervention for the individual patients.

Article Details

How to Cite
1.
ดังก้อง แ. กายภาพบำบัดในโรคปวดพังผืด กล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 8 [cited 2024 Jul. 20];11(1):27-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127701
Section
Review Article