การรักษาด้วยการออกกำลังกายใน ผู้ป่วยเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ

Main Article Content

ภาวิณี ปิยบุญศรี

Abstract

โรคเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ (lateral epicondylitis) หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Tennis elbow เกิดจากการใช้งานข้อมือที่มากจนเกินไป และการใช้งานข้อมือซ้ำๆ ทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเอ็นกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ และเหยียดนิ้วมือขึ้น (extensor group of wrist) โดยทั่วไปจะพบอาการปวดที่บริเวณปุ่มกระดูกด้านนอกของข้อศอก (lateral epicondyle) แนวทางการรักษากลุ่มผู้ป่วยเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบมีหลากหลายวิธีการ การรักษาด้วยวิธีการออกกำลังกายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการรักษา การออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อ (stretching exercise) และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (strengthening exercise) ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความแข็งแรง และเพิ่มความทนทานของกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ (extensor group of wrist) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานได้อย่างเป็นปกติ จึงควรนำวิธีการรักษาด้วยการออกกำลังกายไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ หรืออาจนนำไปใช้ร่วมกับการรักษาในแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ปิยบุญศรี ภ. การรักษาด้วยการออกกำลังกายใน ผู้ป่วยเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 8 [cited 2023 Nov. 29];11(1):51-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127705
Section
Review Article