บทบาทของพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

Main Article Content

สุภาพร สงวนธำมรงค์
ธิติภรณ์ ยอเสน

Abstract

            As prediabetes is the silent disaster that threatens the health of people around the world, healthcare with an emphasis on prevention rather than treatment is essential. Nurses in the Prevention and Health Promotion Unit, Outpatient Division, are responsible for searching and screening for diabetic risk factors; promoting positive healthcare behaviors by educating and empowering individuals in the prediabetes as well as their family members and organizing learning activities by drawing on health promotion programs which are suitable to the context, environment, and target group. Three types of activities, namely, social learning, individual learning, and self-help group learning, are utilized to educate individuals about diabetes, activate the behavior adjustments needed to facilitate blood sugar level control, and retard the progression to diabetes mellitus. The work is achieved by using the knowledge and experience of multidisciplinary team to provide a quality service for the prediabetes in order to prevent progression to diabetes mellitus, thereby providing individuals with better health and an improved quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สงวนธำมรงค์ ส, ยอเสน ธ. บทบาทของพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2023 Dec. 5];12(2):108-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204234
Section
Review Article