แนวทางการพยาบาลป้องกันและ จัดการแก้ไขภาวะการรั่วซึมของ ยาเคมีบำบัดออกนอกหลอด เลือดดำ (extravasation)

Main Article Content

จันทิมา แจ่มจำรัส
เพชรดา มหาแสง
ดาริกา จันทร์โพธิ์

Abstract

The administration of chemotherapy is at risk of extravasation. Nurses play a vital role in preventing and
managing the risk properly since the extravasation can lead to tissue damage and necrosis. Therefore, nurses
must have knowledge and understanding relating to types of chemotherapy, factors that cause extravasation,
level of extravasation, as well as signs and symptoms of it. For the clear practice guideline and the skills, there
is a nursing guideline for prevention and management of chemotherapy extravasation in order to prevent and
decrease the severity of this condition, brings about safety, and reduce a risk that may occur in patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แจ่มจำรัส จ, มหาแสง เ, จันทร์โพธิ์ ด. แนวทางการพยาบาลป้องกันและ จัดการแก้ไขภาวะการรั่วซึมของ ยาเคมีบำบัดออกนอกหลอด เลือดดำ (extravasation). Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 9 [cited 2023 Nov. 30];12(3):174-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228435
Section
Review Article