บทบาทของนักกายภาพบำบัดใน โครงการ “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช”

Main Article Content

วิจิตราภรณ์ ทวีศรี

Abstract

Thai population has begun to concern about healthy lifestyle, including participating in running events. In March2017, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital organized the project “1.5 million steps Chiang Mai - Siriraj charityrun”. The purposes of the project are to express the remembrance of his Royal Highness Prince Mahidol of Songklaand to encourage the fund-raising donation for the construction the 84th Anniversary Navamindrabopitr Building which is the last name granted by the late King Bhumibol Adulyadej. To complete the charity run successfully, all runners who were medical students had to run about 750 kilometers. The long distance running is primarily about endurance. However, it can result in the accumulation of injuries and may become chronic musculoskeletal problems. This activity requires a good care team which includes doctors, nurses, physiotherapists and sport scientists. This article is to explain the role of physiotherapists in the “1.5 million steps Chiangmai-Siriraj Charity run”.

Article Details

How to Cite
1.
ทวีศรี ว. บทบาทของนักกายภาพบำบัดใน โครงการ “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช”. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 11 [cited 2024 Jun. 23];12(3):208-13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228709
Section
Review Article