จรรยาแพทย์ ร.ศ. 126

Main Article Content

มานี ปิยะอนันต์

Abstract

     จากการที่ได้มีโอกาสค้นหาประวัติของหลวงไวทเยศรางกูร ซึ่งเป้นหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนแรก ท่านอาจารย์พลตรีนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ซึ่งเป็นบุตรเขยของท่าน ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบสำเนาหนังสือที่ระลึกพระราชทางเพลิงศพของหลวงไวทเยศรางกูร เมื่อ 18 สิงหาคม 2528 ณ เมรุวัดสังเวชวิศายาราม (บางลำพู) หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามาก นอกจากจะมีประวัติของท่านหลวงไวยเวทเยศรางกูรแล้ว ยังมีบทความเล็กเซอร์จรรยาแก่นักเรียนแพทย์ที่ดรงเรียนราชแพทยาลัย ดดยพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี (เป็นบิดาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) ท่านบรรยายไว้เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และ 10 สิงหาคม รศ. 126 ซึ่งเป็นเวลาเกิน 100 ปี มาแล้ว อ่านแล้วประทับใจ เป็นข้อเตือนใจและเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ บทความนี้น่าจะมีประโยชน์กับแพทย์ไม่มากก็น้อย ผู้เขียนจึงพยายามนำบางส่วนมาย่อให้อ่านง่ายขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ปิยะอนันต์ ม. จรรยาแพทย์ ร.ศ. 126. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2023 Dec. 3];3(1):9-14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239926
Section
Review Article