การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด

Main Article Content

ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์

Abstract

ไม่มี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีสันติโรจน์ ณ. การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 18 [cited 2023 Nov. 29];4(1):5-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877
Section
Review Article