การป้องกันการติดเชื้อจากการทำหัตถการผ่านผิวหนังด้วยคลอเฮ็กซีดีน

Main Article Content

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Abstract

ไม่มี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมลิขิตกุล ว. การป้องกันการติดเชื้อจากการทำหัตถการผ่านผิวหนังด้วยคลอเฮ็กซีดีน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 29 [cited 2023 Dec. 6];4(2):22-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242186
Section
Review Article