รายงานการประชุมวิชาการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

Main Article Content

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ไอรมณีรัตน์ เ. รายงานการประชุมวิชาการ การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 5];9(1):24-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81416
Section
Review Article