การสื่อสารภายในองค์กร (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม

Main Article Content

พิริยา ศิริวรรณ

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
ศิริวรรณ พ. การสื่อสารภายในองค์กร (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2024 Jun. 16];9(1):38-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81423
Section
Review Article