การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ECMO

Main Article Content

ธนรัตน์ พรศิริรัตน์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พรศิริรัตน์ ธ. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ECMO. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 11];9(1):44-50. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81424
Section
Review Article