มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM

Main Article Content

เอกกนก พนาดำรง

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พนาดำรง เ. มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 5];9(2):90-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446
Section
Review Article