การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์

Main Article Content

ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
จิรนันทกาญจน์ ธ. การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 4];9(2):98-106. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449
Section
Review Article