ชีวประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. ชีวประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 2];9(2):112-28. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81455
Section
Special Article