การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Based Medical Education)

Main Article Content

ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เลิศบรรณพงษ์ ต. การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Based Medical Education). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 5];8(1):39-46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81481
Section
Review Article