การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้

Main Article Content

เจนจิต ฉายะจินดา

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฉายะจินดา เ. การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Nov. 29];8(2):83-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483
Section
Review Article