การกำหนดตำแหน่งของเนื้องอก osteoid osteoma ในกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวด้วยการถ่ายภาพกระดูกด้วย volumetric SPECT/CT

Main Article Content

ภาวนา ภูสุวรรณ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ภูสุวรรณ ภ. การกำหนดตำแหน่งของเนื้องอก osteoid osteoma ในกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวด้วยการถ่ายภาพกระดูกด้วย volumetric SPECT/CT. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Nov. 28];8(1):36-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81509
Section
Case Report