แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) กับแพทยศาสตร์ศึกษา

Main Article Content

สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุจริตพงศ์ ส. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) กับแพทยศาสตร์ศึกษา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 6];8(2):77-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81529
Section
Medical Education