โรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตัน (carotid stenosis) และการพยาบาลผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยการใส่ขดลวดถ่างขยาย (carotid stent)

Main Article Content

วิยะดา แสงศรี

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แสงศรี ว. โรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตัน (carotid stenosis) และการพยาบาลผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยการใส่ขดลวดถ่างขยาย (carotid stent). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 10];8(2):89-97. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81534
Section
Review Article