การจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC

Main Article Content

พิริยา ศิริวรรณ

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
ศิริวรรณ พ. การจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2024 Jun. 24];8(2):98-103. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81536
Section
Review Article