เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ

Main Article Content

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมลิขิตกุล ว. เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 11];7(1):26-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81559
Section
Review Article