ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวชปฏิบัติทั่วไป

Main Article Content

ศักดา สถิรเรืองชัย

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สถิรเรืองชัย ศ. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวชปฏิบัติทั่วไป. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Nov. 30];7(1):30-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81560
Section
Review Article