การทำ Medication Reconciliation ในผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Main Article Content

รัศมี ลีประไพวงษ์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ลีประไพวงษ์ ร. การทำ Medication Reconciliation ในผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 6];7(2):53-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81576
Section
Review Article