ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา

Main Article Content

สมชัย บวรกิตติ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บวรกิตติ ส. ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2023 Nov. 29];6(1):46-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675
Section
Miscellaneous