เปลี่ยนหลักสูตรจาก ๒-๒-๒ เป็น ๑-๒-๓ เมื่อไรแน่

Main Article Content

สรรใจ แสงวิเชียร

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แสงวิเชียร ส. เปลี่ยนหลักสูตรจาก ๒-๒-๒ เป็น ๑-๒-๓ เมื่อไรแน่. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2023 Dec. 3];6(2):93-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81708
Section
Review Article