การบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกด้วยสารเภสัชรังสี

Main Article Content

ภาวนา ภูสุวรรณ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ภูสุวรรณ ภ. การบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกด้วยสารเภสัชรังสี. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2023 Dec. 3];6(2):101-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81710
Section
Review Article