ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวชปฏิบัติทั่วไป

Main Article Content

ศักดา สถิรเรืองชัย

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
สถิรเรืองชัย ศ. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในเวชปฏิบัติทั่วไป. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Mar. 31 [cited 2024 Jul. 20];6(2):111-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81711
Section
Review Article