การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด

Main Article Content

กติกา นวพันธุ์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นวพันธุ์ ก. การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 6];4(3):83-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920
Section
Review Article