วัยหมดประจำเดือนกับโรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี

Main Article Content

เจนจิต ฉายะจินดา

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฉายะจินดา เ. วัยหมดประจำเดือนกับโรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 6];4(3):88-92. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81921
Section
Review Article