การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพ

Main Article Content

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมลิขิตกุล ว. การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 11];4(3):93-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81922
Section
Review Article