ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ

Main Article Content

ศุภกร โรจนนินทร์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โรจนนินทร์ ศ. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Nov. 30];4(3):98-102. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81923
Section
มรณานุสรณ์