ครูแพทย์กับความเป็นนักวิทยาศาสตร์

Main Article Content

พิภพ จิรภิญโญ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
จิรภิญโญ พ. ครูแพทย์กับความเป็นนักวิทยาศาสตร์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 5];3(2):100-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81951
Section
Review Article