การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน

Main Article Content

ศิวดี เหลืองสุวรรณ

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เหลืองสุวรรณ ศ. การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 3];2(1):16-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959
Section
Review Article