การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)

Main Article Content

สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เพ็ชรยิ้ม ส. การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 5];2(1):21-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960
Section
Review Article