แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ

Main Article Content

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2023 Dec. 6];2(1):44-53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963
Section
Clinical Forensic Medicine