พยาธิแพทย์ไทยในเวทีโลกคนแรก

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

No abstract

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. พยาธิแพทย์ไทยในเวทีโลกคนแรก. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 3 [cited 2024 Jul. 19];2(2):79-83. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81973
Section
Review Article